RÓŻNE TYPY ZADAŃ TEKSTOWYCH

 

(wg B. Niemierki)

 

 

 

 

Wyróżniamy dwa rodzaje zadań: otwarte i zamknięte.

 

Rodzaje

Zadań

 

Zalety zadań

 

Typ

zadania

 

Forma

odpowiedzi

 

Czas

Rozwiązy-wania

 

otwarte

 

 -Nie sugerują odpowiedzi,

 

 -Pozwalają uczniowi na

  większą samodzielność.                                 

 

 

Zadanie krótkiej odpowiedzi

 

Zadanie wyraźnie ogranicza odpowiedź ucznia do niezbędnych informacji. Odpowiedź ta musi być zwięzła, konkretna, zgodna z poleceniem.

 

 3 min

 

Zadanie z luką

 

Zadanie wymaga wpisania w określonej kolejności i określonym miejscu terminów lub sformułowań.

 

 

 1 min

 

Zadanie dłuższej odpowiedzi (rozprawka)

 

Zadanie wymaga dłuższej, logicznie skonstruowanej wypowiedzi.

 

 10 – 15 min

 

zamknięte

 

-Stawiają ucznia w sytuacji

 wyboru, zmuszając do  

 myślenia.

 

-Wszechstronnie sprawdzają

   różne obszary wiedzy.

 

Zadanie na dobieranie

 

Uczeń z podanych propozycji konstruuje odpowiedź.

 

4 – 5 min

 

Zadanie wielokrotnego wyboru.

 

Uczeń z podanych propozycji odpowiedzi wybiera właściwą.

 

 1,5 min

 

Zadanie typu „prawda- – fałsz”

 

Uczeń określa prawdziwość stwierdzenia.

 

 0,5 min

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĘĆ ZALECEŃ PRAKTYCZNYCH

DLA KONSTRUKTORÓW ZADAŃ

 

(Niemierko B., 1977)

 

1.BUDUJĄC ZADANIA, KIERUJ SIĘ WŁASNYM PLANEM TESTU, A NIE PRZYKŁADAMI ZADAŃ INNYCH TESTÓW.

 

2.BUDUJĄC ZADANIA, WCZUWAJ SIĘ W SYTUACJĘ UCZNIA ROZWIĄZUJĄCEGO TO ZADANIE, A NIE W SYUACJĘ NAUCZYCIELA, KTÓRY „REALIZUJE” OBOWIAZUJĄCY PROGRAM KSZTAŁCENIA WG PODRĘCZNIKA.

 

3.NAJPIERW ZAJMIJ SIĘ TREŚCIĄ ZADANIA (SPRAWDZANĄ CZYNNOŚCIĄ – PRZYP. J.O), A POTEM JEGO FORMĄ.

 

4.STARAJ SIĘ, BY TEKST ZADAŃ BYŁ JASNY I ZWIĘZŁY, MAKSYMALNIE UPROSZCZONY I OCZYSZCZONY ZE ZBĘDNYCH SŁÓW I SYMBOLI...

 

5.STOSUJ W MIARĘ MOŻNOŚCI JĘZYK UCZNIA, GDYŻ POZIOM ŚCISŁOŚCI JĘZYKA POWINIEN ODPOWIADAĆ SZCZEBLOWI KSZTAŁCENIA UCZNIA, A NIE SZCZEBLOWI WYKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELA.

 

LISTA „GŁUPICH BŁĘDÓW” W KONSTRUKCJI ZADAŃ WG JIMA POPHAMA (1978)

 

  1. Niejasne polecenia.
  2. Wieloznaczne wyrażenie.
  3. Niezamierzone podpowiedzi.
  4. Skomplikowana składnia.
  5. Trudne słownictwo.