Konspekt lekcji

wg Davida E. O’Connor’a

 

 

1. Temat lekcji.

 

2. Cele lekcji

 

3. Organizacja lekcji

 

4. Materiały

 

5. Ewaluacja

 

 

 

 

SCHEMAT KONSPEKTU LEKCJI

(DLA POTRZEB ĆWICZENIOWYCH)

 

 

 

TEMAT LEKCJI

 

 

CELE OGÓLNE:

 

 

CELE OPERACYJNE:

 

 

METODY:

 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 

 

TOK LEKCJI

 

 

 

OGNIWA

TREŚCI MERYTORYCZNE

CZYNNOŚCI N/U

I – CZYNNOŚCI organizacyjno – porządkowe

 

 

II – REKAPITULACJA WTÓRNA

 

 

 

III – OGNIWO WIĄŻĄCE

 

 

IV – TOK LEKCJI WŁAŚCIWEJ (opracowanie nowych treści)

 

 

V – REKAPUITULACJA PIERWOTNA

 

 

VI – KONTROLA I OCENA

 

 

VII – PRACA DOMOWA

 

 

 

 

TREŚCI HISTORYCZNE

 

 

 

 

 

 

ROZWINIĘTY PLAN MERYTORYCZNY LEKCJI

 

 

WNIOSKI

 

 

 

 

SYSTEM ZADAŃ – PYTAŃ – POLECEŃ KIEROWANYCH DO UCZNIÓW

 

WPROWADZENIE N – LA

 

 

SPOSOBY PRACY/METODY, ŚRODKI DYDAKTYCZNE/

 

 

SPOSOBY PRACY, METODY

 

 

 

 

 

 Wskazówki do planowania lekcji

 

wg Elizabeth Perrott „EFEKTYWNE NAUCZANIE

Praktyczny Przewodnik Doskonalenia Nauczania”

WSiP,  Warszawa, 1995.

 

 

 

  1. Informacje wstępne:

           data, klasa, wiek uczniów, czas trwania lekcji, nauczany przedmiot.

 

      2.  Ogólny cel:

           Dlaczego nauczam właśnie tego?

 

  1. Cel szczegółowy lub zadania nauczania:

      Czego dokładnie uczniowie mają się nauczyć w wyniku tej lekcji?

 

  1. Temat:

      Czego nauczam?

 

  1. Zamierzona struktura lekcji, czyli jak czas będzie spożytkowany.

Może to być opisane na różne sposoby, w zależności od tego, jakie prace będą             podejmowane.

Powinny się tu znaleźć:

·        Praca nauczyciela: np. pokazanie czegoś, pytanie, prezentacja filmu lub zdjęć, indywidualna praca z uczniami – tłumaczenie; jeśli to możliwe – ukazanie, jakiego rodzaju pomoc będzie na pewno konieczne.

·        Praca uczniów: np. ich udział w planowaniu i realizacji pracy, dyskusja, wykonywanie ćwiczeń, wypełnianie kwestionariuszy, praca indywidualna lub grupowa.

·        O ile to możliwe, kolejność, w jakiej prace mają być wykonywane – dołączony diagram mógłby ukazać, co planuje się przedstawić na tablicy, jaki ma być rodzaj i charakter innych pomocy wizualnych, próbki ćwiczeń, zadań itp.

 

  1. Materiały i wyposażenie:

 

  1. Komentarze i oceny (do wypełnienia jak najszybciej po zakończeniu lekcji):

 

     W jakim stopniu praca przebiegła zgodnie z planem.

 

  1. Szczególnie dobre aspekty pracy: sprawy, wobec których dzieci wykazywały niezwykłe zainteresowanie, wyjątkowo dobra współpraca, szczególnie pożyteczne materiały ucznia i pomoce naukowe, wyjątkowo dobra praca.
  2. Szczególnie złe aspekty pracy: sprawy, wobec których dzieci: wykazywały bardzo małe zainteresowanie, niewłaściwe zachowanie, nie nadające się materiały lub pomoce naukowe, nieprzewidziane trudności, wyjątkowo za praca.
  3. Ocena całej sytuacji, sugestie dla przyszłej pracy, zalety, które należy kontynuować, braki, które należy usunąć, pożądane modyfikacje w pierwotnym programie.