Rys.1. Dydaktyczny plac ruchu drogowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach.

dalej