Tabela 1. Konsekwencje potrącenia pieszego w zależności od prędkości zderzenia.

dalej