mgr tr. Alicja Stefańczyk           

                                  

Program organizacyjny grup szkolenia początkowego

w koszykówce dziewcząt dla klas IV-V

 

 

Przedmowa

      Koszykówka to sport, który umożliwia wszechstronny rozwój całego organizmu. Zabawowe elementy tej gry oraz szerokie pole do fantazji i do indywidualnych poczynań, jakie koszykówka oferuje, daje satysfakcję wszystkim jej uczestnikom. Kształci uwagę, koncentruję, szybką reakcję, rozwija zdolności przewidywania, wnioskowania, kombinacji ruchowych, wyrabia siłę woli, dyscyplinę, uczy zasad czystej gry.

      Koszykówka wzbogaca zasób podstawowych ruchów i podnosi sprawność ruchową, uczy podstawowych elementów techniki gry, rozwija te cechy osobowości, które są niezbędne do odnoszenia sukcesów w innych dyscyplinach sportu. Z tego też, względu zyskuje ona coraz większą popularność wśród młodzieży nie tylko na całym świecie ale również naszego miasta. Z całą pewnością można stwierdzić, że króluje wśród pabianickich dziewcząt.

       Pierwsza wyczynowa sekcja koszykówki żeńskiej powstała w 1966r.przy MKS Pabianice, a opiekę szkoleniową nad nią objął trener Henryk Langierowicz. Sekcja z roku na rok działa coraz prężniej, skupiając

w swych szeregach coraz liczniejszą grupę pabianickich dziewcząt. Niebawem przyszły pierwsze sukcesy

w sporcie szkolnym, a później także w rozgrywkach klubowych na arenie ogólnopolskiej. Wielokrotnie pabianickie koszykarki zdobywały medal mistrzostw Polski kadetek i juniorek, w tym także te najcenniejsze. Po wielu latach przyszła kolej na medale wśród seniorek. Pabianickie koszykarki czterokrotnie były mistrzyniami kraju i do dnia dzisiejszego należą do ścisłej czołówki ekstraklasy

       Nasze miasto wychowało również wiele reprezentantek kraju, które zdobywały medale na mistrzostwach Europy i Świata.

 Wszystkie sukcesy dziewcząt były możliwe dzięki prawidłowej pracy szkoleniowej oraz zainteresowaniu ze strony dyrektorów szkół i władz miasta. Aby nie zaprzepaścić prawie 40-letniego dorobku, należy umożliwić dziewczętom wcześniejsze uprawianie tej dyscypliny.    

      Już od ponad pięciu lat w Europie obniżono granicę wieku we wszystkich kategoriach rozgrywkowych. Aby utrzymać kontakt z czołówką europejską należy rozpocząć treningi już w wieku 10 –11 lat i ćwiczyć minimum 8 godzin tygodniowo.

 Szkolenie początkowe grup młodzieżowych w szkołach, umożliwia takie ułożenie planu dydaktycznego, aby dzieci nie były nadmiernie obciążane. Jednocześnie możliwość zademonstrowania swych umiejętności na forum szkoły dopinguje do lepszej pracy oraz zachęca do czynnego uczestnictwa w zajęciach sportowych.

Organizacja szkolenia koszykówki dziewcząt w Pabianicach

       Obecnie na terenie miasta  szkoleniem koszykarek zajmuje się jeden klub: MTK Pabianice . MTK  posiada profesjonalną drużynę koszykarek, która występuje w ekstra klasie i należy do ścisłej czołówki krajowej. Klub zajmuje się również szkoleniem bezpośredniego zaplecza pierwszego zespołu. Juniorki  i kadetki tego klubu co roku wychodzą do Mistrzostw Polski i zajmują tam wysokie lokaty.

      Szkoleniem początkowym objęte są wszystkie szkoły podstawowe.  Treningi odbywają się na salach gimnastycznych SP 3, SP 17, M.O.S i R-u. Są to zajęcia prowadzone 3 x w tygodniu, przez fachową kadrę trenerską.

      Uwzględniając istniejącą strukturę szkolenia można dopiero przystąpić do organizacji pracy z grupą początkującą.

       Nabory dziewcząt do koszykówki przeprowadzane są co roku niemalże w każdej szkole podstawowej

 w Pabianicach. Trenerzy grup początkowych we wrześniu wchodzą do szkół , do klas III i IV i ogłaszają swoje zajęcia. Obecnie szkoleniem początkowym w koszykówce zajmują się następujący trenerzy: Jolanta Nowacka, Alicja Stefańczyk, Bożenna Bekier, Mariola Szymańska.

Pierwsze sukcesy pojawiają się już w tych kategoriach wiekowych. Klub MTK może się pochwalić mistrzostwem województwa w lidze żaczek w latach: 2000 z rocznikiem 1988 – tr. J. Nowacka, 2001 z rocznikiem 1989 –tr. B. Bekier, 2002 z rocznikiem 1990 – tr. A. Stefańczyk, 2004 z rocznikiem 1992- tr. A. Stefańczyk, 2005 z rocznikiem 1993-tr. J Nowacka

 Zajęcia z koszykówki prowadzone są według opracowanego przez trenerów programu.

 

 

 

                                                                                               

Program zajęć z koszykówki dla dziewcząt klas IV-V.

 

I.                     Sprawność ogólna:

    - kształtowanie zdolności motorycznych : szybkość, siła,  skoczność, wytrzymałość, koordynacja, zwinność, gibkość.

     II          Wyszkolenie techniczne

1.      Kozłowanie

-żonglerka piłka

-kozłowanie w miejscu –wysokie i niskie

-kozłowanie w ruchu: start i zatrzymanie na jedno i dwa tempa

-ochrona piłki

-kozłowanie ze zmianą ręki, w biegu tyłem, ze zmianą tempa i kierunku kozłowania

-kozłowanie z obrotem

-kombinacja ćwiczeń

2.      Rzut do kosza

-rzut do kosza prawą i lewą ręką z bliskich odległości

-rzut po zatrzymaniu

-nauka dwutaktu

-rzut po dwutakcie

-rzut z biegu

-rzut po kozłowaniu

-przyjęcie piłki i rzut z miejsca

-dobitki

-kombinacje ćwiczeń

3.      Podania

-nauka podań oburącz sprzed piersi

-podanie jednorącz z barku

-podanie oburącz znad głowy

-podanie kozłem

-podanie piłki w miejscu i w ruchu

-podanie po kozłowaniu

-prowadzenie piłki w dwójkach i w trójkach  w swoich pasach i ze zmianą miejsc

-kombinacje ćwiczeń

4.      Obrona

-nauka poruszania się w obronie

-krok odstawno-dostawny

-krycie zawodnika kozłującego

-krycie zawodnika z piłką i bez w różnych częściach boiska

-zbiórka piłki z tablicy w obronie i wyprowadzenie pierwszego podania

-zastawianie przeciwnika przy rzutach wolnych

-ćwiczenia 2x2

-ćwiczenia 3x3

5.      Atak

-nauka wejścia pod kosz po zwodzie

-gra 1x1  z akcentem na atak blisko i daleko od kosza

-gra 1x1 bez piłki: ścięcie i obiegnięcie

-nauka rozgrywania przewagi 2x1

-gra 2x2, 3x3 na jeden kosz

-zbiórka z tablicy w ataku

-przejście z obrony do ataku

-nauka wyjścia po piłkę

-gra szkolna 5x5

 

 

            W miesiącach: listopad, luty, maj przewiduje się sprawdziany sprawności ogólnej, specjalnej oraz umiejętności technicznych. Przewiduje się również udział w lidze żaczek, organizowanej przez ŁOZKosz oraz rozgrywanie spotkań kontrolnych z drużynami szkół pabianickich w ramach rozgrywek międzyszkolnych

Wszystkim dziewczętom zainteresowanym uprawianiem tej dyscypliny sportu , klub podaje kontakt telefoniczny:

42 215 90 60 oraz odsyła na stronę internetową klubu: http://www.mtkpolfa.e-basket.pl/